Untitled Document

 

ดาวโหลดเอกสารและโปรแกรม

   โปรแกรมไฟล์เชื่อมโยงมีให้ดาวโหลด 2 แบบ สามารถเลือกดาวโหลดแบบใดก็ได้ โดยแบบแรกเป็นโปรแกรมที่มีนามสกุล .rar เป็นโปรแกรมแบบเดิมที่มีการใช้งานมาแล้วในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ สำหรับแบบที่สองเป็นโปรแกรมที่มีนามสกุล .exe ซึ่งทั้งสองแบบนั้นเป็นโปรแกรมเดียวกัน มีวิธีการใช้งานเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่วิธีการติดตั้งเท่านั้น

  1. โปรแกรมไฟล์เชื่อมโยง แบบ RAR
  2. โปรแกรมไฟล์เชื่อมโยง แบบ EXE

 

***สำหรับวิธีการติดตั้ง สามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป และศึกษาวิธีการอัพเดทลิ้งค์ในหัวข้อสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิธีการติดตั้งไฟล์เชื่อมโยง แบบ RAR

1) ดาวโหลดไฟล์แบบ RAR จากเวปไซต์ของทริปเปิลเอ http://www.aaa-edu.net/AAA

 

2) เลือกเซฟไฟล์ไว้ที่ไดรฟ์ D:/ จากนั้นกดปุ่ม Save

 

3) การดาวโหลดอาจจะใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตและการประมวลผลของระบบป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายหลังการดาวโหลดเสร็จสิ้นก็จะปรากฎดังภาพ

 

4) จากนั้นเปิด My Computer ขึ้นมาและเข้าไปที่ไดรฟ D:/ ซึ่งเป็นไดรฟ์ที่เราได้เซฟไฟล์เอาไว้ตามข้อที่ 2)

 

5) จะพบไฟล์โปรแกรมเชื่อมโยงแบบ RAR ชื่อไฟล์ว่า AAAprogram-14Dec2014.rar ดังภาพ

 

6) ต่อไปเป็นขั้นตอนการแตกไฟล์ เริ่มต้นจากคลิกเมาส์ขวาบนไฟล์ AAAprogram-14Dec2014.rar จะปรากฏเมนูขึ้นมา หลังจากนั้นให้เลือกเมนู Extract Here หรือในเครื่องที่เป็นเมนูภาษาไทยจะปรากฏเมนูว่า แตกไฟล์ที่นี่

 

7) หลังจากแตกไฟล์เสร็จ จะปรากฏโฟล์เดอร์ใหม่ขึ้นมีชื่อว่า ไฟล์เชื่อมโยงExcel&Word (พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์นี้ และควรตรวจสอบให้ชื่อโฟล์เดอรนี้์ถูกต้องทุกครั้ง)

 

8) เข้าไปในโฟล์เดอร์ดังกล่าว จะพบว่ามีไฟล์อยู่ 2 ไฟล์ด้วยกัน มีไฟล์ Word ชื่อว่า ReportAAA-14Dec2014.doc (ไฟล์ร่างรายงาน ไฟล์นี้สามารถเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อโรงเรียนที่ทำการประเมินได้) และไฟล์ Excel ชื่อว่า Template-ประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)-2July13.xls (ไฟล์โปรแกรมคำนวณ ไฟล์นี้ไม่ควรเปลี่ยนชื่อและควรตรวจสอบว่าชื่อไฟล์ถูกต้อง แต่หากต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็ควรกระทำภายหลังกระบวนการเชื่อมโยงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

 
วิธีการติดตั้งไฟล์เชื่อมโยง แบบ EXE

1) ดาวโหลดไฟล์แบบ EXE จากเวปไซต์ของทริปเปิลเอ http://www.aaa-edu.net/AAA

 

2) เลือกพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ สามารถเลือกพื้นที่ใดก็ได้ อย่างในกรณีตัวอย่างนี้ได้เลือกเก็บไฟล์ไว้ที่ Desktop (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

 

3) ในบริเวณด้านล่างของโปรแกรมท่องเวปไซต์ ระบบแอนตี้ไวรัสบนคอมพิวเตอร์อาจจะแจ้งเตือนว่าเป็นโปรแกรมอันตราย ให้เลือกเมนู Keep เพื่อยอมรับโปรแกรม

 

4) โปรแกรมจะถูกดาวโหลดจากเวปไซต์แล้วไปเก็บไว้ในที่ที่เลือกไว้ในข้อ 2)

 

5) ตรวจสอบการดาวโหลดโดยไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Desktop) จะพบโปรแกรมไฟล์เชื่อมโยงแบบ EXE ที่มีชื่อว่า AAAprogram-14-Dec-2014.exe

 

6) เปิดโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว จากนั้นระบบป้องกันไวรัสจะแจ้งเตือนและถามการยืนยัน ให้กดปุ่ม Run ดังภาพข้างล่างนี้

 

7) โปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมา ให้ตั้งตำแหน่งเป้าหมายไปที่ไดรฟ์ D:/ (โปรแกรมจะช่วยตั้งให้อัตโนมัติ แต่หากพบว่าไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ไดร์ฟ D:/ ก็ให้ตั้งค่าให้ถูกต้อง) จากนั้นกดปุ่ม Extract หรืออาจเป็นคำว่า แตกไฟล์

 

8) หลังจากแตกไฟล์เสร็จ โปรแกรมจะปิดตัวลงอัตโนมัติ จากนั้นเข้าไปตรวจสอบในไดรฟ์ D:/ จะพบว่ามีโฟล์เดอร์ที่ชื่อว่า ไฟล์เชื่อมโยงExcel&Word (พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์นี้ และควรตรวจสอบให้ชื่อโฟล์เดอรนี้์ถูกต้องทุกครั้ง) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับการดาวโหลดในวิธีแรก (การดาวโหลดโปรแกรมเชื่อมโยงแบบ RAR)

 

9) เข้าไปในโฟล์เดอร์ดังกล่าว จะพบว่ามีไฟล์อยู่ 2 ไฟล์ด้วยกัน มีไฟล์ Word ชื่อว่า ReportAAA-14Dec2014.doc (ไฟล์ร่างรายงาน ไฟล์นี้สามารถเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อโรงเรียนที่ทำการประเมินได้) และไฟล์ Excel ชื่อว่า Template-ประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)-2July13.xls (ไฟล์โปรแกรมคำนวณ ไฟล์นี้ไม่ควรเปลี่ยนชื่อและควรตรวจสอบว่าชื่อไฟล์ถูกต้อง แต่หากต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็ควรกระทำภายหลังกระบวนการเชื่อมโยงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

 
วิธีการอัพเดทลิ้งค์ (เชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel ไปสู่ Word)

1) เปิด My Computer และเข้าไปที่ไดรฟ์ D:/ แล้วเข้าไปในโฟล์เดอร์ที่ชื่อว่า ไฟล์เชื่อมโยงExcel&Word จะพบว่ามีไฟล์อยู่สองไฟล์ ไฟล์หนึ่งเป็น Word และอีกไฟล์หนึ่งเป็น Excel ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Template-ประเมินรอบสามขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)-2July13.xls

 

2) โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

 

3) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกงาน แต่ไม่ต้องปิดโปรแกรม Excel ให้ย่อโปรแกรมลง

 

4) จากนั้นเปิดไฟล์ Word ขึ้นมา โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ชื่อว่า ReportAAA-14Dec2014.doc

 

5) เมื่อเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมา จะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาทันที ซึ่งกล่องข้อความนี้ได้ถามว่าต้องการที่จะอัพเดทลิ้งค์ทันทีไหม ในขั้นตอนนี้ให้ตอนว่า ไม่ใช่ หรือ No โดยคลิกที่ปุ่ม No ดังภาพ

 

6) หลังจากเปิดโปรแกรม Word ได้สำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Ctrl กับปุ่ม A พร้อมกันหนึ่งครั้งเพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จะปรากฏแถบสีขึ้นหลังข้อความดังภาพต่อไปนี้

 

7) จากนั้นคลิกเมาส์ข้างขวาบนพื้นที่ว่างบนโปรแกรม จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือกที่เมนู Update Link หรือในเครื่องภาษาไทยอาจปรากฏคำว่า ปรับปรุงการเชื่อมโยง

 

8) การอัพเดทลิ้งค์อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์และปริมาณเนื้อหาในไฟล์ Excel ซึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 15 วินาที หรืออาจนานกว่านั้น และที่สำคัญหากทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโปรแกรมทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่หากละเลยในรายละเอียดของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโปรแกรมจะใช้เวลาในการประมวลผลนาน

 

9) เมื่อทำการอัพเดทลิ้งค์เสร็จสิ้น จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพดังต่อไปนี้ และควรบันทึกงานแล้วปิดโปรแกรมทันที ในขั้นตอนนี้ไม่ควรแก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความใดๆ ลงในโปรแกรม Word ต้องปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนทั้ง Word และ Excel หลังจากนั้นค่อยกลับมาแก้ไขข้อความ

 

10) ถึงขั้นตอนนี้ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการอัพเดทลิ้งค์ หากต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในร่างรายงานก็ให้เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้และจะไม่ปรากฏอาการค้างหรือช้า แต่หากข้ามขั้นตอนที่ 9) มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีอาการค้างหรือช้า โปรดศึกษารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
 
บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
137/211 วิภาวดี 41 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2533-6607 แฟกซ์ : 0-2974-4586