ข่าวดี สุดฮอท…. สำหรับหมู่เฮา ชาว ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา…..

     ผ่านกันไปแล้วค่ะ สำหรับการประเมิน หน่วยประเมิน บจก.ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา
      บรรยากาศการประเมิน เริ่มต้นเมื่อเวลา 8.30 น. ของวันพุธ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายในยามเช้าวันนั้น
ทีมประเมินจาก สมศ . นำทีมโดย ท่านรองผู้อำนวยการ สมศ. ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล และ นักวิชาการอีก 2
ท่านจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
      บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ท่านผู้ประเมินได้ให้ข้อชี้แนะและกำลังใจต่อหน่วยประเมิน
เป็นอย่างยิ่ง
      ถ้าหากผู้ประเมินในสังกัด บจก.ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานอย่างมีคุณภาพดัง
เช่นที่ผ่านมาและตลอดไป มั่นใจได้ค่ะว่า อนาคตของเรายังคงอีกยาวนาน เคียงคู่ไปกับสมศ. ตลอดไป
      จึงขอปรบมือให้กับผู้ประเมินของเราที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ จนได้รับความไว้วางใจ
จากสมศ. เช่นนี้
      หน่วยประเมินขอยืนยันค่ะว่า เราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเคียงคู่ สมศ.ตลอดไป สู่การเป็นหน่วยประเมิน
ชั้นนำของเมืองไทย
                                                                                                                   ไปยังหน้ากิจกรรม...