ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา

  หัวข้อ   วันที่ จำนวนเข้าดู
  Template ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (2554-2557)     627  

  FN ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (2554-2557)     591  

  ร่างรายงาน ตบช.5     591  

  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4(ม.6) ปีการศึกษา 2558     483  

  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3(ม.3) ปีการศึกษา 2558     614  

  คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2(ป.6) ปีการศึกษา 2558     670  

  โปรแกรมตรวจสอบผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 Vs. 2558     746  

  เอกสารข้อมูลสำหรับการประเมินซ้ำ     710  

  เกณฑ์การประเมินซ้ำตัวบ่งชี้ที่ 5 (2)     546  

  แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม)     550  

  ฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ขั้นพื้นฐาน (กรณีประเมินซ้ำ) update 30     359  

 

 1